1. CMUL คืออะไร ?

2. นักเรียน CMUL เรียนอะไร ฝึกฝนอะไร?

3. เราเข้าสู่มิติที่ 5 อย่างไร

4. Ascension การเลื่อนระดับจิตปัญญา คืออะไร

5. ประโยชน์จากการเรียนที่ CMUL

คุณได้เจอกับตัวผู้รู้ของคุณภายใน ซึ่งท่านจะเป็นผู้นำทางสว่างให้กับคุณในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม

คุณจะเริ่มสัมผัสและเชื่อมต่อในพลังงานภูมิปัญญามิติที่ 5 ซึ่งสามารถทำให้คุณอยู่ในมิติที่3ได้อย่างราบรื่นมีความสุข

คุณจะเริ่มเข้าใจในระบบวงจรของการวนลูปชีวิต วงจรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเป็นทาส และคุณจะรู้วิธีการก้าวออกจากระบบเมทริกซ์ matrix. Karma Illusion
โฮโลแกรมสิ่งสมมุติ ในยุคชาติสุดท้ายของตัวคุณเอง และ ไม่กลับมาอยู่ในคุกแห่งความคิดนี้ อีกต่อไป

เมื่อพลังงานภายในจิตคุณเปลี่ยน ชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป ค่อยๆดีขึ้นตามระดับพลังงานของจิตภายในของคุณ
สิ่งดีๆที่คุณคู่ควร ทุกมิติ การงาน การเงิน สายสัมพันธ์ สุขภาพจะเปลี่ยนไปอย่างดี เพราะแสงไฟออร่า คลื่นพลังงานแม่เหล็กในตัวคุณดี จึงดึงดูดแต่สิ่งดีๆ

คุณจะมีตัวรู้ภายในให้ได้ถามในเรื่องที่คุณต้องการรู้ เรื่องที่คุณต้องการตัดสินใจ
ถ้าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามบริสุทธิ์เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง คุณจะได้ดาวน์โหลดข้อมูลเฉพาะมารู้เองว่าอะไรคือจริง หรือไม่จริง

การสร้างแสงไฟในตัวเรา ให้เป็นพลังอำนาจจิตที่บริสุทธิ์ นั่นคือคุณได้เปิดแสงไฟของตัวเองแล้ว และเพียงเท่านี้
คุณก็ได้ช่วยเปิดแสงไฟให้ผู้อื่นด้วย เป็นการช่วยแบบออโต้เมติก เพราะพลังคลื่นแม่เหล็กบวกของคุณจะช่วยเปลี่ยนชีวิตสรรพสิ่งรอบๆตัวคุณ รวมถึงมนุษย์ทั้งโลกให้ดีขึ้นเอง

ชีวิตของคุณจะไม่มีความเครียด เพราะความเครียดทำให้แสงไฟในตัวคุณลดลง คุณจะมีสติ บวก กับ การพิจารณาด้วยปัญญามากขึ้น
รู้จักปล่อยวางเป็น ตระหนักรู้ได้เองว่าต้องทำอะไร และไม่ต้องทำอะไร กล้าสู้ความจริง มีพลังเจียระไนจิตตัวเองได้เพราะรู้จักเนื้อแท้ของตนเอง

มีพลังจิต 6 sense เกิดขึ้นโดยเฉพาะ จะรู้สึกในสิ่งที่เข้ามา จะมีจิตตัวรู้ที่จับได้ เรียกว่า intuition เปิดมากขึ้น
เมื่อฝึกบ่อยๆ จะทำให้อ่านใจคนได้ อ่าน energy ของคนอื่นได้(กรณีอ่านเพื่อทำหน้าที่การช่วยเหลือบำบัดทางไกลได้)

มีประสบการณ์ ที่เป็นปาฏิหารย์เกิดขึ้น Magic happens ! จะมีสิ่งหลายอย่างที่ดีเกิดขึ้น
ในชีวิต magical or miracle เมื่อฝึกบ่อยๆ คุณจะเข้าใจว่านี่คือพลังที่เป็นปกติที่คุณอยู่แล้วเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติ

พลังงานเหล่านี้คุณสามารถเอาไปสร้างเป็นภารกิจอาชีพที่รัก สร้างพลังแรงบันดาลใจช่วยเหลือคนอื่นต่อได้
เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้กับเค้าต่อไป พลังจิตความรู้ความสามารถนี้ ที่ติดตัวคุณอยู่ข้างในของคุณทั้งสิ้น เหมือนกับนกที่อิสระ อยู่ที่ไหนก็ได้ สร้างฐานะได้ด้วยพลังความรู้ความสามารถเหล่านี้

ทั้ง 10 เหตุผลนี้เป็นเพียงผลลัพธ์ส่วนหนึ่งเท่านั้น ผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์ยังมีอีกมากมาย วันนี้ CMUL5D ขอให้คุณเริ่มเข้าไปในจิตภายในของคุณ และเริ่มเชื่อมต่อกับตัวผู้รู้ของคุณ your world becomes much bigger เพียงคุณเข้าใจระบบ ของ law of attraction and Universal laws มาเริ่มเป็นผู้สร้างจักรวาลของตัวคุณเอง Co-Creater EmPower
If Your Inner World Abundance Your Outer world Abundance Too

6. เราจะเปิดตา 3 หรือ Pinieal Gland เพื่อเข้าสู่มิติที่ 5 ได้อย่างไร?

7. การอ่านพลังงาน Sitter เป็นประจำ สำคัญอย่างไร?